Našim ulicama

Projekt Našim ulicama opisuje mjesto u kojem učenici žive na zanimljiv i konkretan način kroz promatranje ulica i kuća pokraj kojih svakodnevno prolaze. Projekt je zamišljen kao istraživački tijekom cijele nastavne godine 2021./2022., te se može istraživati kroz sve nastavne predmete. Uključeni su učenici predmetne nastave u osnovnoj školi, učenici s teškoćama u razvoju, ali postoji mogućnost da se u projekt uključe i stariji i mlađi učenici te na taj način doprinesu istraživanju ulica svoga mjesta. Osim toga učenici se upoznaju s ulicama drugih gradova naše domovine, ali i drugih europskih gradova kroz oči i ruke učenika drugih škola, a pod vodstvom učitelja i kreativnih metoda rada. Učitelji koriste razne digitalne alate za provođenje projekta, a kako bi učenicima pokazali primjenu metoda rada na konkretnom primjeru. Učenici istražuju ulice na svoj način i prikazuju rezultate istraživanja u Twinspace portalu kroz fotografiju, tehnički i likovni crtež, tehničke tvorevine...

Latest updates