Protiklady kolem nás

twinspace-logo

Projekt je určen dětem ve věku 3–6 let z MŠ, žákům ze ZŠ a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku 6–18 let. Projekt je zaměřen na protiklady, které nás obklopují. Téma je včleněno do vzdělávacího tematického plánu. Zaměřuje se na rozvíjení rozumové stránky žáků a dětí. Realizace a aktivity akceptují schopnosti žáků. Naučíme se spolupracovat v týmu i pracovat individuálně, tolerovat a akceptovat práci spolužáků. Za pomoci různých aktivit se seznamíme s předměty, jevy, barvami, vlastnostmi, které jsou protikladné. Budeme kreslit, vyrábět, modelovat, zpívat, hádat, hledat informace. Komunikace bude v českém, slovenském a polském jazyce.

Latest updates