World Savings Day 2021

twinspace-logo

Projekat je namijenjen za predškolce, učenike osnovnih i srednjih škola. Kroz njegovu realizaciju ćemo promovisati finansijsku pismenost, kao jedan od ključnih koncepata u savremenom svijetu. Zamišljeno je da projekat bude interdisciplinarni, te da se kroz njega realizuju sadržaji iz brojnih školskih predmeta: matematike, ekonomske grupe predmeta, likovne kulture, inofmatike, historije,.. Posebnu pažnju ćemo obratiti na saradnju među učenicima, te će aktivnosti biti osmišljene tako da se maksimizira vršnjačko i saradničko učenje. Obavezno ćemo obilježiti Svjetski dan štednje u svojim školama, te (ako situacija sa pandemijom dozvoli) posjetiti poslovnicu banke u svom gradu.

Latest updates