Esi drošs, ne pārdrošs!

Audzināšanas stunda par drošību. Publisko drošības instruktāžu izpēte un izvērtējums. Skolēnu motivēšana piedalīties projektā. Tikšanās ar projekta partnerskolu. Vienošanās par projekta aktivitātēm. Piedalīšanās “Drošības talismana” zīmēšanas konkursā un talismana izvēle. Drošības instruktāžu izloze un vienošanās par izmantojamajām metodēm. Drošības instruktāžu noteikumu vizualizēšana un apspēle. Izveido drošības instruktāžu publiski pieejamo krātuvi un izmēģina to. Tikšanās ar partnerskolu. Projekta rezultāta izvērtēšana. Projekta prezentēšana savai skolai un novadam .

Latest updates