Web 2.0 i TIK - narzędzia do współpracy i współtworzenia/Web 2.0 and ICT - tools for collaboration and co-creation

twinspace-logo

Podczas realizacji projekty uczestnicy nauczą się praktycznego korzystania z narzędzi i aplikacji ułatwiających współpracę, współdziałanie i współtworzenie. Umiejętności te uczniowie wykorzystają w nauce, zabawie i w przyszłości również podczas realizacji innych projektów etwinning.

Latest updates