Seko man!

Trīs partnerskolu komandas izveidos digitālās orientēšanās spēles ar papildinātās realitātes elementiem par trim Latvijas apdzīvotām vietām. Skolēni attālināti iepazīs partneru pilsētu vai pagastu, sadarbosies grupās un paši fotografēs objektus. Spēles tiks izstrādātas 2 valodās - angļu un latviešu. Organizēsim kopīgas virtuālas tikšanās un darbnīcas. Galarezultātā partnerskolas apmainīsies ar spēlēm, kuras tiks izmēģinātas un skolēni sniegs konstruktīvu vērtējumu. Šīs spēles turpmāk skola varēs izmantot pēc saviem ieskatiem. Skolēni iegūs jaunus draugus, apgūs jaunus IKT rīkus, paplašinās redzesloku un zināšanas par Latvijas apdzīvotajām vietām, kā arī varēs izmantot iegūtās iemaņas citos projektos un skolas dzīvē.

Latest updates