Κινούμενη εικόνα και μουσική (Visual Arts and music)

twinspace-logo

δημιουργία Χριστουγεννιάτικης θεματολογίας κινούμενης εικόνας (animation) και μουσικής επένδυσης κατά τη διάρκεια της προβολής του

Latest updates