Matematyka jest piękna

twinspace-logo

Celem projektu jest zachęcenie uczniów do odkrywania w matematyce piękna. Pokazania jej szerokiego zastosowania w sztuce, architekturze, kulturze, muzyce oraz wielu dziedzinach życia codziennego.

Latest updates