Digi-city Guards(Dijikent Muhafızları)

twinspace-logo

This project was established to raise awareness of our students about media literacy and disinformation and to teach them how to protect their personal data against problems they may encounter. Our project consists of the joint work of 5 mixed student teams. Bu proje, medya okuryazarlığı ve dezenformasyon konusunda öğrencilerimizi bilinçlendirmek ve karşılaşabilecekleri problemlere karşı kişisel verilerini nasıl koruyabileceklerini öğretmek amacıyla kurulmuştur. Projemiz 5 karma öğrenci takımının ortak çalışmalarından oluşmaktadır.

Latest updates