Literatúra od susedov

Náš projekt je zameraný na zvýšenie čitateľskej zručnosti a rozvíjanie čitateľských kompetencií u žiakov štvrtého - SK a piateho ročníka ČR. Rôznymi hravými a vedomostnými aktivitami a úlohami sa budeme navzájom motivovať k spoznávaniu detskej literatúry u našich blízkych susedov.

Latest updates

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user