LUOIE-lokalna upotreba obnovljivih izvora energije

twinspace-logo

Izradit će se istraživački radovi na temelju ankete i pregleda terena o lokalnoj upotrebi obnovljivih izvora energije u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji. Rezultati će se prikazati i usporediti upotrebom različitih web alata i aplikacija.

Latest updates