3. slovanský audiosborník

Žáci si na základě komunikace emailem, videokonferencí, prací v prostředí twinspace se spolužáky ze sousední slovanské evropské země, autorským psaním i četbou bájí, vyprávěním o literárních osobnostech regionu Poděbrad – Polabí a Bzince – Bílé Karpaty, posílí kompetenci komunikativní, osvojí si porozumění jazyka slovanského souseda. Vyhledáváním a tříděním informací z literární teorie, jejich pochopením a systematizací je efektivně využijí v procesu nejen vlastního učení, ale i při tvůrčích činnostech – autorské psaní bájí , tvorba mp3 audiotéky, prezentace ppt, - vlastní báje s ilustracemi, čtení v mateřské školce. Praktické činnosti s technikou posílí kompetenci v oblasti využívání a aktivního používání ICT v životě i ve výuce. Psaní vlastních bájí posiluje duševní rozvoj žáků s estetickými prožitky a podporuje práci v týmu, mezinárodním týmu. Předškolákům žáci čtou vlastní báje. Vznikne 3. slovanský audio sborník – báje všední i nevšední.

Latest updates

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user