3. slovanský audiosborník

Žáci si na základě komunikace emailem, videokonferencí, prací v prostředí twinspace se spolužáky ze sousední slovanské evropské země, autorským psaním i četbou bájí, vyprávěním o literárních osobnostech regionu Poděbrad – Polabí a Bzince – Bílé Karpaty, posílí kompetenci komunikativní, osvojí si porozumění jazyka slovanského souseda. Vyhledá...

Pages

Project Journal