Breathe life into books

Książki odgrywają ważną role w życiu każdego dziecka. Są częścią rozwoju dziecięcej kreatywności i pomysłowości. Pomagają redukować stres, dają szansę odnalezienia się w innej rzeczywistości, pozwalają na zabawę i przeniesienie się w inny, nierealny czasem świat. Chcielibyśmy razem z dziećmi ożywić stworzone przez siebie książki.

Latest updates

excelfiletwo-foldersframe-landscapegraphpaintpdf-file-format-symbolpicturepowerpointvideo-camerawordzip-compressed-file-format-interface-symbol
user