Pop-up learning

Staigus, neplanuotas perėjimas į nuotolinį mokymąsi 2020 m. sutrikdė nusistovėjusį ugdymo procesą. Įtraukti mokinius į mokymąsi ir pritaikyti ugdymo programas yra iššūkis. Kai vaikai grįš į mokyklą, jiems reikės daug laiko adaptacijai ir prarastų žinių išmokimui ir įtvirtinimui. Mokymasis lauke žaidžiant, kuris padeda sužadinti smalsumą, gali padėti greičiau išspręsti susidariusias ugdymo(si) spragas. Dešimtmečiais atliekami moksliniai tyrimai ir teorijos byloja, kad žaidimas yra pagrindinis būdas, kuriuo vaikai supranta savo pasaulį. Sudden, unplanned transition to distance learning in 2020 disrupted the established educational process. Involving students in learning and adapting curricula is a challenge. When children return to school, they will need a lot of time to adapt and learn and consolidate the lost knowledge. Learning by playing outdoors, which helps to arouse curiosity, can help to solve educational gaps more quickly.

Latest updates