“Παραμύθι μύθι μύθι το κουκί και το ...ποντίκι

twinspace-logo

Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων δυο σχολείων συνεργάζονται για να παρουσιάσουν αγαπημένα τους παραμύθια με ένα διαφορετικό πιο σύγχρονο, αλλά όχι απαραίτητα και πιο αποτελεσματικό τρόπο, τα ψηφιακά μέσα. Στη συνέχεια δημιουργούν και το δικό τους παραμύθι το οποίο δημοσιεύουν σε ψηφιακή μορφή. Οι μαθητές ασχολούνται τόσο με τη μελέτη των αφηγηματικών μορφών των παραμυθιών όσο και με την εικαστική απόδοσή τους. Ενσωματώνοντας τις ΤΠΕ στην υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών των δυο σχολείων.

Latest updates