GELECEĞİNİ YEŞİLLENDİR, EĞİTİMİNİ RENKLENDİR / GREEN YOUR FUTURE, COLOR YOUR EDUCATION

(TR) Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Faaliyeti (KA101) 2020-1-TR01-KA101-091746 Numaralı “GELECEĞİNİ YEŞİLLENDİR, EĞİTİMİNİ RENKLENDİR" Projesi ile ülkemizde ve Avrupa'da okul öncesi eğitim çağındaki çocukların küçük yaşlardan itibaren çevreyi sevmesi, çevreye karşı saygılı ve duyarlı olması, çevredeki materyalleri etkin bir şekilde kullanması ve çevrenin korunmasında bilinçli davranan çevre dostu bireyler yetiştirilmesi hedefleri arasındadır. (ENG) Erasmus + Program School Education Staff Mobility Activity (KA101) With the "GREEN YOUR FUTURE, COLOR YOUR EDUCATION" Project numbered 2020-1-TR01-KA101-091746, pre-school children in our country and Europe love the environment from early ages, be respectful and sensitive to the environment, and use the surrounding materials effectively and to raise environmentally friendly individuals who act consciously in the protection of the environment.

Latest updates