DÜŞÜNCE VAGONU

İnsanoğlunu diğer canlılardan özel ve seçkin kılan yeteneğidir düşünmesi.Bilinenden bilinmeyene, doğanın gizemini çözmeye,keşfetmeye,hayal edip sonra tasarlamaya yarayan maceralı bir yolculuktur.Evde,sokakta,baktığımızda her yerde, bazen bir kalemin ucunda,bazen bir müziğin notasında, bazen bir sanat eserinin dokunuşunda hissederiz düşünmenin eşsiz gücünü… İstek ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda düşünerek, üretilir yeni projeler,fikirler.Düşünce sınır tanımaz,yerinde saymaz.Her seferinde peş peşe yeni bilgiler getirir. Projemizde amacımız öğrencilerin ;düşüncenin gücünü kullanarak sorgulayan,araştıran,yorumlayan,sentezleyen, hayal ederek tasarlayan,tasarladıklarını sanal ve gerçek ortamda sunmalarına ışık tutabilmektir.

Latest updates