ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ : ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΣΠΙΤΙ

Η αρμονική συμβίωση και η βελτίωση των σχέσεων σε όλα τα επίπεδα του βίου μεταξύ των ανθρώπων των δύο θρησκευτικών κοινοτήτων της Θράκης, χριστιανικής και μουσουλμανικής, αποτελεί ζητούμενο προς ανάπτυξη, με σκοπό την κοινωνική και ατομική πρόοδο και ευημερία. Η γνωριμία και οι κοινές δράσεις των παιδιών μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία δημιουργίας σχέσεων και να γεφυρώσουν τις αποστάσεις-χιλιομετρικές και μη-μεταξύ των ανθρώπων. Έτσι, βασικό σκοπό αποτελεί η καλλιέργεια εκείνων των συνθηκών, που θα προωθήσουν τη δυνατότητα «συνάντησης» μεταξύ των μαθητών/τριων του δημοτικού, ως μελλοντικών ενηλίκων, επί της ουσίας ευρωπαίων πολιτών και συμπολιτών, με διαφορετική θρησκεία και γλώσσα, κουλτούρα και παράδοση, αλλά με αμοιβαίο αλληλοσεβασμό και εκτίμηση. Η βιωματική κατανόηση της ευρωπαϊκής ιδέας και προοπτικής αποτελεί ίσως μονόδρομο για την οικοδόμηση μιας ειρηνικής συνθήκης με στόχο την ευημερία και την ανάπτυξη όλων. Τούτο μπορεί από ευκταίο να γίνει εφικτό με βιωματικό και μόνον τρόπο, μέσα από την εμπειρική επαφή των παιδιών με κατάλληλες δραστηριότητες και πρακτικές. Η τέχνη, οι ομαδοσυνεργατικές, βιωματικές και παιγνιώδεις δραστηριότητες, καθώς και ο (μη ανταγωνιστικός) αθλητισμός συνθέτουν ένα προνομιακό πεδίο έκφρασης της ατομικής και συλλογικής μοναδικότητας, προάγοντας ταυτόχρονα τη σύμπραξη και τη συνεργασία. Έτσι λοιπόν, έχοντας ως όχημα τις παραπάνω δράσεις μπορεί να επιδιωχθεί/επιτευχθεί η διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας, στα πλαίσια της βιωματικής γνώσης και κατανόησης της ευρωπαϊκής ιδέας και προοπτικής.

Latest updates