Podróż w krainę baśni – Andersen, Bracia Grimm, Perrault.

Projekt ,,Podróż w krainę basni" będzie realizowany w ramach zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych. Jego celem będzie poznanie popularnych baśni, tworzenie prezentacji multimedialnych,wcielanie się w role bohaterów i przygotowanie przedstawienia.Uczniowie będą pisać własne baśnie i utworzą współczesną księgę baśni.Podczas pracy z projektem nauczyciele będą się dzielić doświadczeniami i pomysłami. W projekt zaangażowani zostaną nauczyciele pracujący w klasach 4-6.

Latest updates