Cultural Heritage - Kültürel Miras

twinspace-logo

Increasing the cultural awareness of our students. To develop the awareness that the cultural heritage of societies should be respected. To raise individuals who protect their own culture and respect other cultures. To introduce the characteristics of historical, natural and touristic places in the immediate surroundings by using technological tools and equipment safely. To respect different cultures. Öğrencilerimizin kültürel farkındalıklarının arttırılması. Toplumların kültürel miraslarına saygı duyulması gerektiği bilincini geliştirmek Kendi kültürlerine sahip çıkan başka kültürlere saygılı olan bireyler yetiştirmek Teknolojik araç ve gereçleri güvenli bir şekilde kullanarak yakın çevresindeki tarihi, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtmak. Farklı kültürlere saygı göstermek.

Latest updates