Štvorlístok

twinspace-logo

Projekt je zameraný na spoluprácu žiakov z dvoch krajín Slovensko-Česko. Žiaci budú navzájom spoznávať históriu, kultúru a tradície. Projekt je rozdelený na štyri časti: 1. Jazykovedná – literatúra (povesť) 2. Kultúrna - hudobná výchova – (Vianočná pieseň 3. Prírodovedná – geografia – (miestna krajina) 4. Spoločensko-vedná – anglický jazyk (pexeso)

Latest updates