„Žaidžiu, kuriu, pasaulį atrandu“ „I play, create and discover the world“

twinspace-logo

Žaidimai vaikams – gyvenimo ir lavinimosi būdas. Žaisdami vaikai įgyja žinių, sugebėjimų, naujų įgūdžių, patirties, išmoksta bendrauti, bendradarbiauti, patiria daug džiugių emocijų, formuojasi vertybinės nuostatos. Žaidime glūdi visi įgūdžiai ir gebėjimai, reikalingi tolimesniam vaiko gyvenimui. Tad ir kilo idėja sukurti projektą, skirtą 4-7 metų amžiaus vaikams. Kiekvienas amžiaus tarpsnis išugdo įvairius gebėjimus, todėl labai svarbu parinkti ugdomuosius žaidimus, kurie atitiktų vaikų amžių. Veikla turi būti įdomi, nei per lengva, nei per sunki. Žaidimai ir vaikai – neatsiejami vieni nuo kitų. Šalia vaiko visada gyvuos žaidimas, šalia žaidimo – vaikas. Vieniems žaidimas yra svajonės perkėlimas į realybę, kitiems – beribis kūrybos laikas. Šiuolaikinių ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų ugdymo procese vis labiau ima vyrauti judėjimas, veiksmas, įgyjamų žinių taikymas praktikoje. Žaidimas tampa mokymusi prasmingai veikiant. Projekto metu kiekvienas projekto dalyvis dalinsis žaidimų idėjomis. Projekto trukmė nuo 2020 spalio mėn. iki 2021 balandžio mėnesio. Brief description of the project: Games for children is a way of life and education. By playing, children gain knowledge, abilities, new skills, learn to communicate, cooperate and experience many joyful emotions. The game contains all the skills and abilities needed for the child's later life. So the idea arose to create a project for children aged 4-7. Each age group develops different abilities, so it is very important to choose educational games that are appropriate for the age of the children. The activity has to be fun, neither too easy nor too hard. Games and children are inseparable. There will always be a game next to the child, next to the game - a child. For some, the game is a place where dreams come true, for others, an unlimited creative time. In the process of education of modern pre-school and pre-school children, movement, action and application of acquired knowledge in practice are becoming more and more predominant. The game becomes learning by acting meaningfully. During the project, each project participant will share game ideas. Project duration from October 2020 until April 2021.

Latest updates