Linnulennul läbi kooli!

Oktoobrist aprillini kestev võõrkeelealane multiprojekt (inglise ja saksa keel), mis annab õpilastele ja õpetajatele võimaluse muuta oma võõrkeeletunnid põnevamaks. See on hea võimalus rakendada võõrkeeletundides muutuva õpikäsituse põhimõtteid, arendada õpilaste digioskusi ning loovust. Multiprojektiga saate ühineda teile sobival ajal oktoobrist aprillini ning lahendada erinevaid põnevaid ülesandeid rakendades nii meeskonna-, suhtlemis- kui ka digipädevusoskusi.

Latest updates