Keeled suhu lusti ja lõbuga

See multiprojekt on oktoobrist kuni aprillini kestev projekt, kuhu on oodatud osalema ükskõik millise võõrkeele õpetajaid koos oma õpilastega olenemata õpilaste vanusest. Projekt aitab muuta võõrkeele õppimise põnevamaks, lustlikumaks ning arendada õpilaste ja õpetajate digipädevusi. Projekti käigus tuleb täita iga kuu üks loominguline või praktilist laadi ülesanne.

Latest updates