Já, spisovatel/ Já, spisovateľ

Projekt je připraven pro žáky 4. a 5. třídy na jeden školní rok a zaměřuje se na seznámení s autory dětské literatury . Součastně se žáci naučí, jak vyhledávat potřebné informace na internetu, posuzovat jejich pravdivost a využívat jich v projektové práci. Nedílnou součástí projektu budou online setkávání s partnery, sdílení poznatků, práce ve skupinách a vytváření interaktivních úkolů spjatých s hlavním tématem projektu, a tím žákům otevřít a ukázat kouzelný svět literatury.

Latest updates