IN AP DI

twinspace-logo

Auraskolen har fået Erasmus-midler til at gennemføre IN-AP-DI-projektet, hvor målet er, at 36 lærere og pædagoger fra skolens 3 afdelinger deltager i et kursus i Europa og får et kompetenceløft med fokus på innovative tilgange til didaktik. Innovative tilgange til didaktik vil bidrage til en forbedring af den nuværende undervisningspraksis, elevernes læring og progression i tilegnelse af 21st century skills med vægt på aktiv fremtidig deltagelse på et internationalt arbejdsmarked. Projektet har 3 mål, hvoraf det ene omhandler • IMPLEMENTERE DEN INTERNATIONALE DIMENSION (nytænkende undervisningsmetoder, udsyn og at kunne orientere sig internationalt) Dette skal bl.a. ske gennem eTwinning projekter, som skabes når deltagerne er på kursus og møder nye europæiske kolleger. I løbet af skoleårene 20/21 og 21/22 forventes deltagerne at lave min. eTwinning projekt pr. år og involvere eleverne, så de kan deltage aktivt via TwinSpace.

Latest updates