Przyszłość należy do mnie! - doradztwo zawodowe w klasach 7 i 8

twinspace-logo

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej poprzez efektywne doradztwo zawodowe. Projekt będzie również alternatywą realizacji podstawy programowej w przypadku wprowadzenia zdalnego nauczania.

Latest updates