Duygularımın Farkındayım( I am aware of my feelings)

twinspace-logo

Duygusal zeka, kişinin duygularını yararlı ve bilge bir şekilde kullanma yeteneğidir. Bu alandaki çalışmalar, duygusal zekanın yaşamdaki başarıyı açıklamadaki önemli rolünü ortaya çıkarmıştır. Projemiz, öğrencilerimizin duygusal farkındalıklarını artıracak çalışmalar yapmak için oluşturuldu. Emotional intelligence is the ability to use one's emotions in a useful and wise way. Studies in this area have revealed the important role of emotional intelligence in explaining success in life. Our project has been created to increase the emotional awareness of our students.

Latest updates