Mathematics for a Better World

twinspace-logo

Aktivnosti na projektu usmerene su na proslavu Dana matematike, 14. marta 2021. godine. Matematika je sastavni deo funkcionisanja čoveka i sveta oko njega, koji se vlada po matematičkim zakonitostima. Posmatraćemo matematiku kroz primenu (na primer, modeli ponašanja virusa COVID – 19, statistika tokom pandemije, vremenska prognoza, rešavanje transportnih problema i optimizacija komunikacionih sistema, ali i posmatranje matematike kroz kulturno nasleđe čovečanstva: muzika, umetnost). Kako je matematika neodvojivi deo i drugih nauka, aktivnosti ćemo posmatrati kroz STE(A)M prizmu.

Latest updates