PANDEMİ GÜNLÜĞÜM/MY PANDEMİC DİARY

twinspace-logo

Projemizin temel amacı koronavirüs (Covıd-19) salgınının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik hazırladığımız psikoeğitim programı ile çocukların yaşam doyumunu arttırmaktır. Psikoeğitim programımız kapsamında koronovirüsün çocuklar üzerindeki etkisine yönelik sanatsal ögelerin de bulunduğu etkinlikler yaptırılarak çocukların kendini ifade etmesi, duygu düzenleme becerilerinin artması ve yaşadığı olumsuzluklardan arınarak yaşam doyumunun arttırılmasını amaçlamaktayız. Bu programın etkili olup olmadığını görmek amacıyla program öncesi ön test ve uygulama sonrasında son test olarak uygulamalar yaparak sonuçlarını raporlayacağız. Yapacağımız etkinlikler kapsamında resim, hikaye, masal, kukla gibi farklı tekniklerden yararlanarak çocukların bir “pandemi günlüğü” oluşturmasını sağlayacağız.

Latest updates