İLK ÖĞRETMENİM İLK EĞLENCEM

Proje Hakkında: İlkokulda okuma,yazma ve dört işlem becerileri eğitimin temelidir.Okuma,yazma ve dört işlem eğitiminde karşılaşılan güçlüklerin aşılması,öğrencilerin ilgisini çeken ve onları motive eden etkinlikler yapılmalıdır.projemizde çeşitli etkinlikler (kukla,oyunlar,canlandırma,kodlama,müzik etkinlikleri vb.)web2.0 araçlarıyla disiplinler arası yaklaşımla teknoloji ve yenilikçi yöntemlerle seslerin öğretimi hedeflenmiştir.

Latest updates