Bana Güvenirseniz Başarırım -I Will Achieve If You Trust Me

Proje ilkokulda bulunan dezavantajlı öğrencilerin akranları tarafından sosyal kabulünün hızlandırmak, onların bedensel ve sosyal gelişimlerinin etkinliklerle güçlendirilmesi konularını içermektedir. Bu öğrencilerin sınıflarda yaşadıkları uyum sorunlarının giderilmesi ve arkadaşları tarafından çalıştıkları grubun bir üyesi olduğunu kabul etme ve destekleme üzerine kurulmuştur. Bu bireylerin eğitim öğretim hayatına devam ederken karşılaştıkları sorunlara çözüm üretme ve karar verme yeterliliklerini geliştirmektir. The project includes the issues of accelerating social acceptance by the peers of disadvantaged students in primary school and strengthening their physical and social development through activities. It is based on the elimination and adaptation of these students in the classroom and accepting and supporting that they are members of the group they work with. To improve their competencies in producing solutions and decision making problems.

Latest updates