Projekt 2 - povrchové napätie vody

 • http://uzviem.blogspot.sk/2015/12/vyznam-povrchoveho-napatia.html - puzzle

  Eksperyment z monetą (Experiment with a coin)

  Przykład siły spójności pomiędzy cząsteczkami wody
  Na monetę za pomocą pipety nalewamy stopniowo wodę (kolejno na monety - 5gr, 2gr, 1 gr).
  (Example cohesive forces between water molecules
  On the coin using a pipette gradually pour the water (turn coin - 5gr, 2GR, 1 gr).)
   

   

  Widzimy ze woda tworzy "kopułę" na powierzchni każdej z monet.
  (We can see that the water creates a "dome" on the surface of each of the coins.)
   
   
  Błona powierzchniowa pęka w momencie, gdy na monecie nie możemy zmieścić już więcej kropel.
  Siły międzycząsteczkowe przestają działać i woda wylewa się.
   
  Ile możecie wpuścić kropel wody na monety używane w Waszym kraju?
  Oto nasze wyniki:
  moneta 1 gr - 27 kropli
  moneta 2 gr - 33 kropli
  moneta 5 gr - 40 kropli
   
  (Surface membrane bursts when the coin can not accommodate any more droplets.
  Intermolecular forces cease to operate and the water poured.

  How can you let water droplets on the coins used in your country?
  Here are our results:
  1 coin gr - 27 drops
  2 coin gr - 33 drops
  coin gr 5 - 40 drops)
  Czekamy na wyniki.

  Woda w nakrętce (Water in the cap)

   
   
   
   
   
   

   

  Medzimolekulárne sily Šmálikovci

  Uskutočnili sme pokus s mincami 1, 2, 5, 10, 20 a 50 centov. 

  Naše merania:
  1 cent       ..... 19 kvapiek vody
  2 centy     ..... 31 kvapiek vody
  5 centov   ..... 36 kvapiek vody
  10 centov ..... 46 kvapiek vody
  20 centov ..... 50 kvapiek vody
  50 centov ..... 60 kvapiek vody
   

  Povrchové napätie - minca - Kizoa Online Movie Maker

   

  Mezimolekulární síly v Lískovci

  Uskutečnili jsme měření s těmito mincemi:
  Naše měření
  1 Kč      .....  19 kapek vody
  2 Kč      .....   35 kapek vody
  5 Kč      .....   46 kapek vody
  10 Kč      .....  41 kapek vody
  50 Kč      ..... 49 kapek vody

   

  TĘCZOWY WIR (RAINBOW WIR)

  http://uzviem.blogspot.com/2016/03/teczowy-wir.html

  Czynności:
  1. Wlewamy mleko na talerz.
  2. Dodajemy parę kropli różnych barwników.
  3. Zanurzamy patyczek w płynie do naczyń i dotykamy nim powierzchni mleka.

  Wyjaśnienie:
   

  W mleku znajduje się m.in. tłuszcz. To dzięki niemu możemy oglądać efekt ,,eksplozji kolorów’’. Dotknięcie mleka pałeczką nasączoną detergentem (płynem do naczyń) powoduje osłabienie oddziaływania pomiędzy cząsteczkami tłuszczu, do których przyłączają się cząsteczki detergentu. Możemy to zauważyć dzięki barwnikom dodanym do mleka.
   
  "Steps:
  1. Pour milk on the plate.
  2. Add a few drops of different dyes.
  3. immerse the stick liquid dish and touch the surface of the milk.

  Explanation:

  The milk is among fat. Thanks to him we can see the effect,, explosion of colors ''. Touching milk stick soaked in detergent (dishwashing liquid) causes a weakening of the interaction between the fat molecules, which bind to a molecule of detergent. We can guess that from dyes added to the milk."