Už viem prečo ... Už vím proč... Już wiem dlaczego...

twinspace-logo

Cieľom projektu bolo rozvinúť a podchytiť záujem žiakov o prírodovedné predmety najmä fyziku s využitím IKT. Projekt prispieva k motivácii a postupnému rozvoju fyzikálneho myslenia a poznávania fyzikálnych dejov prostredníctvom experimentov a meraní. Celým projektom nás sprevádzajú postavičky z aplikácie www.voki.com, ktorým hlas prepožičali žiaci. Postavičky počas celého projektu hovoria fyzikálne zistenia, definície, opisujú javy... Žiaci boli takto nenásilným spôsobom vedení k napĺňaniu vzdelávacieho štandardu fyziky pre šiesty ročník a upevňovaniu získaných poznatkov využívaním IKT.

Latest updates