Liga czytelnicza

Projekt ma na celu szeroko rozumiana promocję czytelnictwa. Zakładamy, że przy okazji obecnej sytuacji możemy zachęcić dzieci i młodzież do sięgnięcia po książki i zanurzenia się w świecie fantazji. Uważamy, że to doskonały pretekst nie tylko do rozmowy o pięknie języka, ale również o przyświecających nam wartościach. Chcemy tez w ten sposób wspierać indywidualny rozwój zainteresowań każdego z naszych uczniów. Poza tym będzie to wspaniała okazja, by przypomnieć, że technologia to fantastyczne narzędzie służące komunikacji rozwojowi, a nie tylko rozrywce. Zakładamy, że głównym efektem pracy nad projektem stanie się blog, na którym zamieszczone zostaną recenzje stworzone przez młodych ludzi.

Latest updates