LITEROWY ZAWRÓT GŁOWY

twinspace-logo

Głównym założeniem projektu będzie rozwijanie zdolności i odkrywanie talentów uczniów przez twórcze interpretowanie wybranych elementów języka polskiego, literatury, przyrody, sztuki, matematyki i sportu poprzez alfabet. Uczestnicy będą pracować w szkolnych i międzyszkolnych zespołach, koordynowanych przez nauczycieli-mentorów. Uczniowie będą doskonalić kompetencje kluczowe, podzielą się wiedzą z różnych dziedzin oraz wykorzystają ją w praktyce podczas różnorodnych aktywności, w których motywem przewodnim będzie polski alfabet.

Latest updates