LECTOR - Latura Educativă a Creativității: Text, Originalitate, Rostire

Proiectul de față își propune să stimuleze creativitatea elevilor. Într-o lume a tehnologiei, în care cu greu mai reziști tentațiilor acestei lumi virtuale, e din ce în ce mai greu să atragi atenția elevilor asupra lecturii. De aceea propunem experimentarea unor metode de creație inovatoare, prin care ne propunem ca elevii să devină scriitori. E un demers inversat, deoarece, după ce își vor însuși tainele creației, vor empatiza cu alți creatori care au abordat o temă similară și astfel le va fi stimulat interesul pentru lectură. Se va porni de la o „rețetă” de creație și vor fi realizate texte originale ce vor fi ilustrate sau reprezentate prin produse multimedia. De asemenea, este propus un demers didactic ce poate fi utilizat la orele de curs, pentru a stimula creativitatea elevilor, dar și pe a cadrelor didactice.

Latest updates