Αναξίμανδρος 2.0

twinspace-logo

Κάθε μήνα οι μαθητές, οι μαθήτριες και οι δάσκαλοι θα λαμβάνουν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από τον Αναξίμανδρο 2.0 που θα τους οδηγεί σε νέες περιπέτειες!! Με την χρήση web 2.0 εργαλείων τα παιδιά που συμμετέχουν στο project θα επικοινωνούν,θα αναζητούν πληροφορίες, θα αναστοχάζονται σε ήδη υπάρχουσες γνώσεις, θα μαθαίνουν καινούρια πράγματα και τελικά θα συνεργάζονται για να φέρουν εις πέρας κάθε μήνα την αποστολή που τους έχει αναθέσει ο Αναξίμανδρος 2.0

Latest updates