Když se Zemi špatně dýchá, zavolá si pomocníka

twinspace-logo

Projekt je inspirován tématem, které na rok 2020 vyhlásila Evropská komise: Klimatické změny a environmentální problémy. Žáci se seznámí s cíli udržitelného rozvoje a díky aktivní práci na projektu budou mít možnost dozvědět se, jak oni sami mohou přispět k ochraně životního prostředí. Projekt plánujeme jako česko-slovenský, čímž odpadne jazyková bariéra a mohlo by se jej zúčastnit více žáků.

Latest updates