VYBRANA SLOVA BEZ mUCENIA

twinspace-logo

Projekt Vybrané slová bez mučenia je naplánován na jeden školní rok pro dvě země Česko a Slovensko. Budeme se zabývat seznámením a procvičováním vyjmenovaných slov, porovnáváním slov se partnerskou zemí. Rádi bychom tímto projektem setřeli hranice mezi oběma zeměmi a ukázali dětem podobnost mateřských jazyků.

Latest updates