Κατάλογος υλικού και εξαρτημάτων

   1. L293D H-Bridge
   2. Arduino Uno Rev3
   3. Breadboard mini 170 Tie Point GREEN
   4. 5V Active Buzzer
   5. 2WD Robot Car Kit for Arduino  
   6. Jumper Cable Wires M-M for breadboard (65 pieces)
   7. Ultrasonic Range Finder HC-SR04
   8. LCD 16x2 with IIC/I2C/TWI SPI, Blue Backlight
   9. Insulated Copper Wire, 10m, 1 x 0.14 mm, Red  
   10. Insulated Copper Wire, 10m, 1 x 0.14 mm, Black
   11. BreadBoard Half-Size 400 Tie Point White
   12. USB cable Type A to B
   13. Μονωτική Ταινία 10m 15mm Μαύρη
   14. Resistor Kit (Basic)
   15. LED RED 10mm
   16. Plexiglass Case for Arduino UNO
   17. Dupont Jumper Cable 10cm M-F (10 pieces)
   18. Dupont Jumper Cable 10cm F-F (10 pieces)
   19. Dupont Jumper Cable 20cm M-F (10 pieces)        
   20. Dupont Jumper Cable 20cm M-M (10 pieces)
   21. Dupont Jumper Cable 20cm F-F (10 pieces)
   22. PCB Header Stackable 1x6p (for Arduino)
   23. Transparent Bracket for Ultrasonic HC-SR04
   24. M2x14 Screw    
   25. M3x18 Screw
   26. M2 Nut
   27. M3 Nut                                 •                            
   28. 9V Battery to 5.5/2.1 Connector (for Arduino)
   29. Αισθητήρας Θερμοκρασίας και Υγρασίας
   30. Αισθητήρας Υγρασίας Εδάφους
   31. Αισθητήρας βροχής
   32. MicroSD Module with SPI interface(for Arduino)
   33. Servo Micro Motor 9G