Skirtingų kultūrų suvienyti...

twinspace-logo

Mūsų pasirinkta mokinių ir jaunimo ugdymo forma – kultūriniai mainai ir bendradarbiavimas tarp skirtingų ugdymo įstaigų, kurie sukuria sąlygas mokinių ir jaunimo specialiųjų kompetencijų ugdymui, tai yra padėti jiems sėkmingai ugdyti bendradarbiavimo, bendravimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo įgūdžius. Projekto metu didelis dėmesys bus skiriamas Klaipėdos krašte gyvenančių tautinių mažumų kultūriniam pažinimui, stereotipų laužymui bei savo tautos savitumo atskleidimui. Vykdant projektą bus organizuojama pažintinė – tiriamoji, meninė, kūrybinė veikla.

Latest updates