Putevima baka i djedova-kulturna baština

Tijekom dvije godine učenici će istražiti i zabilježiti priče naših djedova i baka,igre koje su se igrali,kao su slavili blagdane,kako su ukrašavali kuće. Učenici istražuju svoje kulturno naslijeđe, analiziraju njezino značenje i važnost i razmatraju različite načine kako se prenosi s generacije u generaciju. Predstavljaju i objašnjavaju što su istražili te razmjenjuju rezultate sa svojim partnerima, time postaju svjesni svoje vlastite i europske kulturne baštine i uče kakom uživati, cijeniti i brinuti se za nju. Ključne riječi:igre iz prošlosti,blagdani,križevi krajputaši , hodoćašća,sakralna baština

Latest updates